Régészeti kutatások Somogy megyében 2016–2017 között

somogy megye egyetlen premontrei monostorának feltárását 2014-ban kezdtük meg, ... A 2014-2017 között folytatott feltárások összesítő térképe 2. A templom.

Régészeti kutatások Somogy megyében 2016–2017 között - kapcsolódó dokumentumok

somogy megye egyetlen premontrei monostorának feltárását 2014-ban kezdtük meg, ... A 2014-2017 között folytatott feltárások összesítő térképe 2. A templom.

22 июн. 2011 г. ... Megyei kisállat-rendelői ügyelet: Dr Török Tímea. Kaposvár, Baross Gábor u. 8. T.: 06/30/6288-053. Kaposvári kerület: Dr Kőrösi Dénes.

1 окт. 2011 г. ... Megyei kisállat-rendelői ügyelet: Dr Benda Tibor. Kaposvár, Tókaji u. 19. T.: 82/310-757, 82/312-837 és 06/20/3861-621. Kaposvári kerület:.

Megyei kisállat-rendelői ügyelet: Dr Balogh Edina. Kaposvár, Hunyadi u. 5. T.: 06/30/9467-352. Kaposvári kerület: Dr Kőrösi Dénes. Kaposvár, Baross Gábor u.

3rippl-rónai Múzeum, H-7400 Kaposvár, Fő u. ... azonosítójú pályázata keretében, a rippl-rónai Me- gyei Hatókörű Városi Múzeum, a Göcseji Múzeum, a.

Szolgáltatói állatorvosi ügyelet Somogy megyében 2013.08.10-11. Kaposvár Megyei Jogú Város Rendelői ügyelet (szombat 12 órától):. Dr. Turgyán Ágnes Kaposvár ...

lánccal azonos kivitelű karkötő dísze lehetett (116-117. kép). A 268. sírban fekvő 7-14 éves kislány ferdén ... gakő (kalcedon)gyöngy esetében (116. kép).

Szigliget a Tapolcai-medence déli részén, a Balaton ... Szigliget ettó1 az időtó1 a végvári ... The Szigliget castle was a royal castle until 1344. ln.

rokk kori ház alapozása, körülötte és a falak alatt is szá mos újkori szemétgödör került elő. ... egy vályogház állt, melyet nemrég bontottak le. Az új.

vetlenül a mai burkolat alatt már jelentkeznek, még a ... egy öntőforma került elő. ... teljes lábazati párkányát levésték (az egykori párkány.

2004. november 17-én régészeti szakfelügyeletet végez tünk az Árpád-kori eredetű műernléktemplomnál. A ha jó és szentély É-i és D-i falai megsüllyedtek, ...

nyújtanak: láthatóak a házak körvonalai, különböző ár kok, gödrök stb., amelyek terep bejáráskor ... infrafilm segítségével lehetett megfigyelni az erődí.

került elő a leletanyag zöme, a Szent-kút közvetlen ... ALMÁSSY KATALIN - JAKAB ATTILA - Lur<Ács JózsEF ... Vácrátót, Szent István parkfalu. (MRT 1 3/2 k.

A domb, a Dunába tartó patak völ gye fölött, meredek - a hajdani szénbányászat meddő jével mesterségesen kialakított - lejtő tetején van. A.

hóban még egyértelmlíbben kirajzolódott a védett terü ... Decemberben, vékony hóban jól látszottak a késő ... fényben észlelhető.

a fenőkövek, a balta, a szíjvég, a csat, továbbá a hagy mafejes fibula egyértelműen férfi tetemre ... kasos hulladékgödör került elő (2. obi). Betöltésében.

SZABÓ G.: Újabb eredmények és módszerek a Kárpát-medence késő bronzkori tárgya ... carried out for the maintaining of the motocross track.

From among the phenomena unearthed at the site, 1 039 can be dated from the Roman lmperial Period. The basic units of the settlement were oblong-shaped semi.

0321/1 hrsz. dűlőút között - horgásztó és szabadidőköz pont létrehozását tervezik. ... Halastó: A Hortobágy-folyótól K-re, az Ohati-tavak.

tek.16 Az eddig elvégzett statisztikai elemzések szerint a ... investigation is a technical in novation development by András Varga, borrowing.

leletanyagot is figyelembe véve leginkább kertészeti, ... Egerág, Rögződő. (KÖH 68555). (Baranya megye) R. MESTER ZSOLT.

Törökbálint közigazgatási területén harminc, ... re, a horgásztó és a feltáróút közt. ... lm Verwaltungsgebiet von Törökbálint sind dreiBig Fundorte.

leletanyagot is figyelembe véve leginkább kertészeti, ... Egerág, Rögződő. (KÖH 68555). (Baranya megye) R. MESTER ZSOLT.

és talán amulettel ellátott pecsétgyűrű egy másik, talán férfi viselőre utalhatna. A női és a férfi viseleti tárgyak típusuk alapján a 16.század, ...

időközben 3-ról 5-re gyarapodó önkéntes tűzoltóság híradó ügyelete veszi, illetve a megyei. Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelete.

1. kép: Pécsvárad, Vár. 1. Topográfiai térkép; 2. Összesítő alaprajz (Bodó 2010, 1. kép). Fig. 1: Pécsvárad, Castle. 1. Topographic map; 2. groundplan of ...

31 мар. 2011 г. ... Római kori lakóház és törökkori palánkvár Zalalövőn . ... unger E.: Magyar éremhatározó I. kötet (1000–1540).Ungarischer.

Czimra Gyula festőművész kiállításának megnyitója vé. Erről így emlékezett meg a polgármester: ... A főtérről fokozatosan eltűnt az emlékmű is.

tartalmazó 1829-es kérdőíve, amelyet Tolna megye településeinek küldött szét, feltehetően valamiféle nagyobb összefoglaló mű adatgyűjtéseként.

A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyi- ke az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban viszonylag épségben ...

9 апр. 2016 г. ... EMU 6 napos nemzetközi ultrafutó fesztivál ... Tihany, Belső-tó partja, Mádl Ferenc tér i.: 87/538-022 ... Garda fesztivál. Tihany ...

már csak később Liszka bácsi vasutas volt ingyen utazhattak az országban én ... Ulászló király 1498. január 6-án, Vízkeresztkor – a vármegyék közül el-.

tájegység, a Koppány-völgye természeti környezetének részletes taglalása (geológia, ... Istvánét, aki az 1937-ben megjelent Koppányi aga testamentuma című ...

Kálmán, Kádár Gyula), de még egyházi (Hrabéczy Kál- mán, Kincsessy Péter) és természettudományos (Hrabé- czy Kálmán, Éhlert Andor, Kincsessy Péter) egyesüle ...

Garai Imre, Szabó Zoltán András: A szakkollégiumi mozgalom története és jelenkori kihívásai. 344. Vörös Katalin: Nyelvében és iparában él a nemzet ...

1 июн. 2017 г. ... Fordulópont 7(2) 51–60. Csoma Gyula és Lada László (2009): Tételek a funkcionális analfabetizmusról. OFI. https://www.ofi.hu/tudastar/tetelek ...

30 мар. 2018 г. ... Rosta Géza: Hogyha zene szól ... Harry Potter és a titkok kamrája - filmvetités ... Harry Potter és az azkabani fogoly - filmvetités.

Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika,. 1990–2015. ... Adamecz-Völgyi Anna–Csillag Márton– ... Blaskó Zsuzsa–Pokropek, Artur: Diákok pálya-.

A jóvátételi munka elméleti kérdéseinek és gyakorlatának vizsgálata . ... A kutatás a nemzetközi jó gyakorlatok keretében az izlandi eredetű „Gyermekház”.

Jelentés az egri vár 2017 első felében lezajlott régészeti kutatásáról ... épített katedrális gótikus támpillérei és sekres-.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.