a román irodalom magyar bibliográfiája: 1970–1980 bibliografia ...

hogy a magyarul közölt tanulmányok, cikkek, értekezések esetében sem pontosí- ... Rapa Izidor, Máramarosi legenda, Jóbarát 1972. ... Povestea lui Harap Alb.

a román irodalom magyar bibliográfiája: 1970–1980 bibliografia ... - kapcsolódó dokumentumok

hogy a magyarul közölt tanulmányok, cikkek, értekezések esetében sem pontosí- ... Rapa Izidor, Máramarosi legenda, Jóbarát 1972. ... Povestea lui Harap Alb.

1 янв. 2004 г. ... Két évszázad zászlói : a szegedi Móra Ferenc ... Egy férfi Szentpétervárról / Ken Follett ; [ford. Sarlós ... A Tremere-trilógia 2. kötete.

között jó viszony legyen; (a romániai magyarok helyzetének csak árt, ... Ugyanebben az évben, ugyanennek a kérdésnek egy legalább ilyen titkos, de gyöke-.

Magyarító: Sárváry Elek. ... переводы произведений Достоевского, которые вместе с ... Even in the decades preceding the second World War, Hun.

Dzsiu-dzsicu. (Elbeszélés.) Fordította: Berényi László. Élet. 1956. I. k. 624—626. 1. Közönség őfelsége. (Elbeszélés.) Fordította: Berényi László.

Nagy. Erzsébet—Klacsófc A n n a —. Junger. Imre: Gyakorló nyelvtan. Az általános iskolai nevelés és ... vű színészképzést. Az Újvidéki ... NEMES NAGY AGNES.

Erdélyben az 1925. évben megjelent magyar könyvek. (A *-al jelöltek erdélyi szerzők Erdélyen kívül megjelent könyvei.) Ady Mariska L. Én az őszben.

adatbázis létrehozásán Nagy András és Orbay Péter irányításával Igmándy. Péter és Kiss Danuta Stanislawa dolgozott. E kötet számítógépes bibliográfiai.

Hahner Péter: A régi rend alkonya. Egye temes történet, 1648-1815. Budapest, Pa- nem, 2006. 551 p. ill. 515. Rostoványi Zsolt: Együttélésre ítélve.

Két kis csibész kalandjai. Buk., 1960, Ifj. K., 64 p. ... Olvasónapló. Korunk, XXVII ... Látta ezt a fürge mókus. Buk., 1969, Ifj. K., 38 p. MÉHES GYÖRGY.

A kortárs magyar irodalom román recepcióját vizsgálni több szempontból is nehéz fela- dat, elsősorban azért, mert kortárs folyamatokról lévén szó, ...

4 Például: Sulyok Katalin: Rangon alul? Nők Lapja, 25. évf., 25. sz., 20–21. o. (1973); Sulyok Katalin: Rangon alul? 2. Lassan változó szemlélet. Nők.

yang dioperasionalisasikan penjabarannya dalam Pedoman Dasar KOHATI. KOHATI adalah singkatan dari Korps HMI-wati, KOHATI adalah.

A latin és a cirill betűs írás egymáshoz való viszonya . ... által félrevezettetve, Csáky Mihályt bihari román nemesnek mondta. Át is keresztelte Mihai.

enciclopedie onomastică (rövidítése: MEO) és a Tatiana Petrache, ... giát, s ez után áll félidézjelben az alapul szolgáló köznév román jelentése, ...

Caracterizaţi-o pe Mara şi pe Persida pe baza fragmentului de mai jos din romanul. Mara (1906) al lui Ioan Slavici. Aveţi în vedere următoarele indicaţii: ...

okozati kapcsolatok); a témajelölő cím. Jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben (kulcsszavak, rokon jelentésű szavak, többjelentésű szavak, azonos.

a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között; ... structura textului: raporturile logice şi de conţinut în text; structura textului, modul de.

verselés – hangsúlyos. - időmértékes. - verslábak. - sorfajták. - strófaképletek. - rím (fajták). - ritmus. Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól.

Barbarii (Barbárok) de Móricz Zsigmond. ... Móricz Zsigmond (1879-1942) (contemporan cu Mihail Sadoveanu) este un renumit prozator al literaturii maghiare ...

„A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései” című ciklusból. Tanár úr kérem humoreszk, helyzetkomikum, jellemkomikum paródia,.

KIS TAMÁS, A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). (A Debreceni Kossuth ... Magyar Szemle: Msn. 13 (1944): 27–8. 176. BÁRCZI GÉZA, Jegyzetek a ...

gezte el, az angol, német, orosz címek magyarra fordításában (hacsak maguk a ... URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/regi/adalekok-1898.pdf.

(A Katholikus Világ Könyvei. 21. füzet.) (Ára 6 Lei.) — NB. A 20. füzet ... »Timi§oara-er. Zeitung«. (Ára 20 Lei.) ... A Kiáltó Szó Könyvei. Cluj. 8°. —9.

NAGYPÁL László: A fiatal galambok betegsége nyomában… = Postagalambsport, 53. (2007) 8. sz. 15.p. TALPAG Bálint: Galambjaink egészségéért. = Postagalambsport ...

múltat végképp eltörölni?« Wilheim András Szabolcsi-értékelésének margójára”, Holmi 11 (1999/12):. 1504–1508; Papp Márta válasza: „Levél Breuer Jánoshoz”, ...

Mozi Élet Színház-Rádió. — L. Mozi Élét. ... Balassagyarmat. [1862] —1950. aug. 10. ... Rádió. Ny. Forrás. 8 r. — Főlap : Magyar. Rádió. Rádió Technika.

Katona József Megyei Könyvtár 6100 Kecskemét,. Piaristák tere 8. www.kjmk.hu ... Rovatok: Az Aradi Nemzeti Színház műsora, Színházi apróságok, Régi.

Zombori István: A szegedi boszorkányok. = ET. XXXIII, 1978. 979-982. Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Gyűjt, és bev.

9 янв. 2021 г. ... Genthon István – Fenyő Iván: Régi magyar képek a Szépművészeti Múzeumban. Magyar. Művészet IV. 1928. 4. sz. 71-95. p. 23 ill. Iván Ede: A ...

Deáky Zita – Nagy Pál: Augistini ab Hortis Sámuel és a cigányok történeti-néprajzi kutatásának kezdetei. In: Deáky Zita – Nagy Pál (szerk.): ...

20 мая 2020 г. ... BÁRDOS Ilona Kinga (2005): Távoktatás, mint alternatív ... CSELOVSZKI Jenő (2009): Érettségit szerezni felnőttkorban : a levelezői távoktató ...

rianna: Adatok Debrecen–Erdőspuszta középkori történetéhez. ... violetta: Étterem, mulató. 127–128.; RITOÓK PÁL: A neorene- szánszból a neobarokkba.

5-6. BIBLIOTHECA HUNGARICA. Könyv- és adattár. Somorja. Sorozatszerkesztő. Végh László ... Rész és egész : konferencia a Kárpát-medence magyar.

6 сент. 2015 г. ... Ha csupán a szavak és a mondatok jelentése szolgálna alapul, nehezen tudnánk a XX. századi irodalom jó néhány jelentős alkotását interpretálni ...

Németországgal foglalkozott, utána a háború, a hírszerzés és a kémelhárítás lett a fő témája. Némely művéből rádió- és tv-játék, valamint film készült.

Szeverényi János. – 13. (2017) 1-4. – Budapest : Evangélikus. Missziói Központ, 2017. – Ill. ; 29 cm. – Negyedévenként. ISSN 1787-5749 = Híd (Budapest).

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. Kôszegi Fióklevéltár. Közgy. jgyk. Kôszeg Város Képviselôtestületének iratai.

9–12., ill. 40. BETHLENFALVY GÉZA: A négy tibeti bdud-démon (bdud bzhi) kultusza. [The cult of the four Tibetan.

jóllehet bazalt szálban az egész tufaterületen nem látható. ... ZsURAVLEV, V. S. 1963 : Tipli szoljauüh kupolov Prikaszpijszkoj vpadinü.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.